info@gensigorta.com.tr 0(216) 343 03 73
Zorunlu Trafik Sigortası
6 Eylül 2015
0

Bir motorlu aracın kullanımı sırasında, bir kişinin ölümüne ya da yaralanmasına veya bir şeyin zarar görmesine sebep olunursa, Karayolları Trafik Kanunu gereğince, araç sahibi yasal olarak bundan sorumludur. Kısaca Zorunlu Trafik Sigortası denilen, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, işte bu sorumluluk için poliçede gösterilen limitlere kadar güvence sağlar.

Bu sigortanın zorunlu tutulması, devletin sosyal devlet olma ilkesinin bir sonucudur. Bir kaza durumunda kusuru bulunmayan insanları, devlet korumuş olmaktadır.

Yapılan kontrollerde aracın Zorunlu Trafik Sigortası’nın olmadığı görülürse, bu aracın yola devam etmesine izin verilmez. Geçerli bir sigorta poliçesi ibraz edilinceye kadar araç anlaşmalı bir otoparka çekilir ve bağlanır.

Zorunlu Trafik Sigortası aynı zamanda, bu araçlara bağlı olan römork ve benzeri tekerlekli araçların neden olacağı hasarları da güvence altına alır. Ancak bu araçlar insan taşımak için kullanılıyorsa, ek bir teminat alınması gerekir.

Zorunlu Trafik Sigortası, bir kaza halinde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin zararlarını gidermeye yöneliktir. Kazaya neden olan araç sahibinin kendi göreceği zararlar bu sigorta ile karşılanmaz. Bu kasko sigortasının konusudur.

Bir Zorunlu Trafik Sigortası’nın hangi güvenceleri vereceği ve tazminat miktarının ne olacağı, her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından tesbit edip duyurulmaktadır. Bu yıl başında giren uygulamaya göre de sigorta şirketleri talep edecekleri primleri kendileri belirlemektedir.

Zorunlu Trafik Sigortası’nın temel olarak verdiği güvenceler şunlardır:

Bir kaza durumunda kişi başına ölüm ve tedavi masrafları
Bir kaza durumunda kaza başına ölüm ve tedavi masrafları
Bir kaza durumunda kaza başına maddi zararlar

Sigorta şirketleri, bu güvenceler ve verilecek limitlerin yanında, aracın kayıtlı olduğu il, aracın markası ve aracın modeli gibi parametleri de kullanarak talep edilecek primi hesaplarlar.

Avrupa’nın birçok ülkesinde sigortacılık hizmetleri çok eski tarihlere dayanmaktadır. Bu sebeple buralardaki sigorta sistemleri hayatı kolaylaştıran ve insan yaşamının daha rahat bir biçimde ilerlemesine destek sunacak şekilde düzenlenmektedir. Bu amaçla insan hayatına verilen önem ile birlikte ilerleyen sigortacılık birçok alanda zorunlu bir hale getirilmiştir. İlk zorunlu hale getirilen sigorta kategorilerinden biri olan trafik sigortası bu anlamda son derece işlevsel bir mekanizmaya büründürülerek kullanılmaktadır.